Bez soupisu položek se neobejdete

Jestliže jste se rozhodli dát vašemu snu reálný obraz a rozhodli se pro svůj vlastní domek, pak před sebou máte nelehkou cestu, ale vašeho vysněného cíle jistě dosáhnete.  V žádném případě se ničeho nebojte, zvládli to jiní, zvládnete to také. Stačí si jen ujasnit pár zásadních věcí a hlavně mít konkrétní představu o tom, jak by vaše bydlení mělo vypadat a jakou částku jste schopni do stavby investovat. A k tomu všemu by vám měl být nápomocen rozpočet, ten by měl být jasným přehledem o nákladech, které budou muset být na stavbu či rekonstrukci vynaloženy.
dům, peníze a kalkulačka.jpg
Základním stavebním kamenem je projekt a dokumentace vč. výkazu výměru. To, co pak sjednotí všechny tyto potřebné podklady, se označuje jako rozpočet stavby, a ten by měl být srozumitelný. Proto se sestavuje ve formě tabulek, které jsou přehledné a jasné každému, tedy i tomu, kdo se zrovna v daném odvětví, tedy ve stavebnictví, příliš neorientuje.
U větších objektů je pak rozdělen do několika částí. Samotný rozpočet má dvě základní části, stavební a technologickou. Vyjadřovat by měl náklady na práce stavební, montáž a jednotlivé řemeslníky. Předkládám je zákazníkovi vytištěný, další variantou může být i elektronická podoba.
Autorem rozpočtu je projektant, který by měl vycházet z ceny, ta by ve finálním výsledku neměla překročit původně stanovenou částku o více jak deset procent.
kolečko na stavbě.jpg
Řídit by se měl kalkulací a zjištěním ceny za jeden čtvereční metr. Jako jinde, i zde platí, že čím více informací, tím reálnější výsledek. Nemusíte mít obavy z toho, že vyhotovení rozpočtu vás finančně zatíží, pro specialistu to nic obtížného ani nákladného není, a vy budete klidnější. Rozpočty jsou navíc zhotovovány a předkládány zákazníkům tak, aby pro ně byly lehce srozumitelné a hlavně přehledné, nemusíte mít tedy obavy z toho, že byste potřebovali „překladatele“.