Přátelství přes internet

Internet je prostorem, kde se setkávají lidé mnoha názorů a zájmů. V současnosti má snad každý svůj profil na sociálních sítích, a mezi přáteli má i stovky lidí, s nimiž se v reálném životě nesetkal a pravděpodobně nesetká.

Samozřejmě lidé z internetových komunit se setkávají i v reálném životě. Pořádají různá setkání a podobně a je to určitě skvělé, ale hlubší osobní přátelství navazují jen zřídkakdy, i když samozřejmě nelze nic hodnotit paušálně.
vousáč na zahrádce

To, co totiž chybí, je sdílená osobní zkušenost. Lidé se seznamují a sbližují prostřednictvím reálného světa a skutečných starostí. Kde je počátek těch celoživotních přátelství? Už na základní škole. Určitě každý z Vás udržuje více či méně kontakty s těmi, s nimiž jste studovali na základní, střední nebo vysoké školy. Intenzita společných zážitků je natolik silná, že dokáže překonat celá desetiletí. Samozřejmě velmi sbližují také společné koníčky, zájmy, aktivity nebo vyznání. Ženy vědí, jak velmi se dokážou sblížit matky. Může se jednat o ženy naprosto odlišných osobností, ale mateřství je dokonale spojuje. Také v zaměstnání se lidé velmi snadno sbližují, protože lidé mají mnoho společného.

Internetová přátelství se mohou rozvinout ve skutečná přátelství, ale pouze za předpokladu, že vystoupí z internetové anonymity a dokážou sdílet i skutečné aspekty lidského života. Například milovníci fotografování budou společně vyjíždět na foto lovy.

Samozřejmě internetová přátelství mohou mít i zástupnou roli přátelství pro lidi, kteří trpí z rozličných důvodů izolací. Například z důvodu postižení nebo nemoci a internet jim proto otevírá možnosti alespoň nějakým způsobem participovat na komunitním životě.
káva k práci na pc

Svět bez internetu je v současné době nepředstavitelný, ale přesto bychom měli ta internetová přátelství omezovat a věnovat čas a prostor pro ozdravení a otužení těch skutečných reálných přátel.