Školáci s poruchami chování

Děti, které trpí některou poruchou, mají určitě svůj start do života ztížený. Naplno svůj problém asi pocítí, když mají nastoupit do první třídy základní školy. Tam se většinou všechny problémy začnou poznenáhlu objevovat. Nejčastěji se učitelé setkávají s dvěma poruchami chování.
nuda ve škole

1)      ADHD– děti s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou.
2)      ADD – děti s poruchou pozornosti.
Dříve se školáci, kteří měli takovéto potíže, naházeli do jednoho pytle s těmi, kteří prostě vyrušovali z toho důvodu, že je to bavilo. Dnešní doba už dává těm skutečně znevýhodněným šanci, jak uspět v kolektivu ostatních dětí. Existují některé strategie, které pomohou tyto děti podpořit.
·        Dítě s poruchou chování by rozhodně nemělo sedět v zadních lavicích, ale vepředu.
·        Tam může učitel snáze udržovat s žákem oční kontakt.
holky s tužkou

Stačí jen chtít a výsledky se jistě dostaví

Děti, které trpí některou z poruch chování, mají většinou ještě problém s krátkodobou pamětí. V reálu to vypadá tak, že než učitel dopoví všechny pokyny, tyto děti si nedokáží vzpomenout, co říkal na začátku. Jak vidno, nemají to děti s poruchou chování vůbec jednoduché. Proto je na nás, abychom jim jejich život (hlavně školní) zpříjemnili a usnadnili. Ve škole je to pochopitelně hlavně na učiteli, který bude schopen nejen ostatním vysvětlit, že jejich kamarád není hloupý, jen má problém. Je také potřeba umět s takovým dítětem správně pracovat.
o   Pokud bude mít dítě dobrou vizuální paměť, je potřeba zaměřit působení právě na tuto oblast.
o   Pomoci mohou například kartičky, na kterých budou vyobrazeny nejčasnější instrukce.
Jestliže bude učitel chtít, aby dítě právě v danou chvíli poslouchalo, stačí zvednout kartičku, na které je nakresleno ucho. Samozřejmě, že to není takhle jednoduché. Podpůrných prostředků a pomůcek je ale celá řada a záleží na obou stranách se rozhodnou jich využít.