Floristický materiál pro aranžování a práci s květinami


Floristické potÅ™eby jsou nezbytnými pomůckami, jež napomáhají floristům realizovat jejich nápady. Mezi nejpotÅ™ebnÄ›jší pomůcky patří pÅ™edevším aranžovací hmota, která provedla právÄ› v tomto oboru dokonalou revoluci. Tato hmota rychle absorbuje vodu a její jedineÄná struktura tak zásobuje stonky kvÄ›tin neustále vodou a udržuje je maximálnÄ› Äerstvé. KromÄ› toho je pÅ™i aranžování a dekoracích využíván i další floristický materiál a nejrůznÄ›jší doplňky. Å iroký sortiment tohoto zboží Äeká nejen na floristy profesionály v novÄ› otevÅ™eném specializovaném e-shopu firmy Florasis.

Pro každodenní práci floristy

Floristické potÅ™eby v Å¡iroké nabídce a vysoké kvalitÄ› jsou souÄástí nabídky, kterou má pro vÅ¡echny zákazníky firma Florasis. Nabídka osloví jak floristy profesionály, tak i laiky, které aranžování kvÄ›tin baví. Nabídka je novÄ› k dispozici i ve specializovaném e-shopu, jenž usnadňuje výbÄ›r i nakupování. Zákazníci zde najdou vÅ¡echno to, co pro svoji každodenní práci potÅ™ebují. Aranžovací hmotu vÅ¡ech tvarů a velikostí, výživu a prostÅ™edky pro oÅ¡eÅ™ení kvÄ›tin a spoustu floristických pomůcek a doplňků.